Otvára sa nový štúdijný odbor nederlandistika (časopis Univerzity Komenského)

Článok napísaný pre časopis Univerzity Komenského z Mája 1996 Otvára sa nový štúdijný odbor nederlandistika História nederlandistiky na UK začala v roku 1949, kedy dostali študenti katedry germanistiky možnoť navštevovať prednášky českého profesora Dr. Františka Kaldu – Úvod
Continue Reading →