Otvára sa nový štúdijný odbor nederlandistika (časopis Univerzity Komenského)

Článok napísaný pre časopis Univerzity Komenského z Mája 1996

Otvára sa nový štúdijný odbor nederlandistika

História nederlandistiky na UK začala v roku 1949, kedy dostali študenti katedry germanistiky možnoť navštevovať prednášky českého profesora Dr. Františka Kaldu – Úvod do holandského jazyka. V roku 1953 získala nederlandistika štatút doplnkového predmetu pre germanistov a prof. Kalda, ako jediný vysokoškolský učiteľ, vyučoval šestkrát do týždňa Modernú holandskú syntax a štylistiku a Holandskú a flámsku literatúru do konca 16. storočia. Študijný odbor však v roku 1959 zanikol, keďže profesor Kalda odišiel do dôchodku a zrejme ho nemal kto nahradiť.

Celý článok na scane:

Katedra Nederandistiky