Prezentácia románu Rozum of Rudolfa Slobodu

Prezentácie románu Rozum od Rudolfa Slobodu, ktorý bol vydaný v holandskom preklade 13 Marca 2015: