Het Graf en 13 andere verhalen v Knižnej Revue

Článok v Knižnej Revue z Marca 2016 o vydaní knihy Het Graf en 13 andere verhalen

Knizna revue, 3-2016